Stichting Noorderklank

… is een productiehuis voor muziektheater

… gelooft in de intrinsieke kracht van muziek en in een poëtische benadering van politieke thema’s.

… is nieuwe muziek en nieuwe woorden in multidisciplinaire setting. Door heel Nederland. Voor een divers publiek. Met makers en performers van verschillende generaties, achtergrond en disciplines.

… geeft (beginnende) schrijvers, componisten, regisseurs, scenografen, lichtontwerpers, geluiddesigners ­de mogelijkheid om nieuw en grensverleggend muziektheatraal werk te ontwikkelen in een collectief proces.

… zoekt daarnaast per project een mix van performers voor het eindproduct.

… spant zich in om door educatie en participatie een zo divers mogelijk publiek te bereiken.

… bestaat uit Nanny Roed Lauridsen (zakelijk leider en creatief producent) en Helena van Heel (artistiek leider).

…  heeft een bestuur bestaand uit Bart de Vries (voorzitter), Aart van Bolhuis (penningmeester) en Anne Marie Hoogland (algemeen bestuurslid).

…  heeft een culturele ANBI-status: https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/

RSIN-nummer: 861453591

KVK-nummer: 78569222